მზისგანათებისბოძი

  • იმ რაიონებში, რომლებიც დაშორებულია ელექტროენერგიის ხაზისგან და სადაც რთულია ბეტონის დამტვრევა და მიწის გათხრა, ბოძზე დამაგრებული მზის ენერგიის პანელის წყალობით შესაძლებელი იქნება ბოძისთვის ენერგიის მიწოდება ისე, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს  ენერგეტიკა ყოველგვარი ენერგიის ნაკადის გარეშე.
  • ენერგია სრულიად უფასოა, არ საჭიროებს გადასახადებს, ამასთან ერთად არის სრულიად გარემოსდაცვითი. ეს თავისთავად უზრუნველყოფს 100% ენერგო დანაზოგს.
  • მზის პანელის მომსახურების ვადა შეუზღუდავია. ბოძებზე  გამოსაყენებული ბატარეები შეირჩევა მომხმარებლის მოთხოვნის შესაბამისად.

გამოყენების ადგილები:

  • პარკები
  • ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიის განათება
  • უნივერსიტეტი და კამპუსები
  • სახელმწიფო ორგანიზაციები და დაწესებულებები
  • ბაღის განათება
  • დასასვენებელი ადგილების განათება

Yorumlar kapatıldı.