ვინ ვართ

ჩვენი ფირმა დაარსდა ანკარაში ქერესთეჯილერის რაიონში, რომლის მიზანიც არის დეკორატიული განათების ბოძების, დროშის დასაკადი უჟანგავი ბოძების, კომპოზიტური პროდუქტების, ურბანული ავეჯის, განათების, პარკისა და  ბაღის ტექნიკის მიმართ მხატვრული მიდგომა.

აქედანგამომდინარე, ჩვენი ნამუშევრებიწარმოადგენენხელოვნებისნიმუშს, ჩვენსთანამედროვეობაშიშექმნილიუამრავიქანდაკებისდახელოვნებისძეგლე ბშიგამოყენებულიყველაზეშესაბამისიმინერალისმსგავსად, ანტი – კოროზიულიდაგანსაკუთრებულიჟანგსაწინააღმდეგოთვისებისწყალობით, იგიქმნისალუმინისდაფოლადისუმაღლესხარისხს, აერთიანებსვიზუალურდამხატვრულჰარმონიას, ალუმინისჯადოსნურიშტრიხებისსაშუალებითქმნისისეთდიზაინს, რომელიცასახავსშენობებსადაგარესივრცეებშიბუნებრივშუქს.

EMCI იაზრებს, რომწარმატებაგუნდურმუშაობაშია, ჩვენსგამოცდილდიზაინერებთანერთად, ინოვაციურიდაეკოლოგიურადსუფთატექნოლოგიებისგამოყენებით, უსაფრთხოებისდაგარემოსდაცვისპრინციპებზედაყრდნობითვცდილობთსექ ტორსშევთავაზოთსრულიადახალიპერსპექტივები.

ჩვენ, როგორც EMCI-ს გუნდმა, მიზნად დავისახეთ სექტორის წამყვანი კომპანიის ტიტულის მოპოვება,  ხალხის ცხოვრების დონის ამაღლება,პროექტებისადმი გრძელვადიანი ფასეულობების მინიჭება,  ასევე, მაღალი ხარისხის წარმოების ტექნოლოგიების გამოყენებით, საქმისადმი ერთგულებითა და სიყვარულით მიდგომით წარმატების მოპოვება.

ჩვენი თითოეული მომხმარებლისა და პერსონალის ჯანმრთელობა,  უსაფრთხოება, გარემო და ხარისხი ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტია. აქედან გამომდინარე:

 ჩვენი ღირებულებებია:

  • სამუშაოს შესრულება საუკეთესო და სწორი გზით,
  • საქმის სიყვარულით კეთება,
  • მომხმარებლის მოთხოვნების უნაკლოდ შესრულება,
  • ზარალის ალბათობის შემთხვევაშიც კი, ნდობის შენარჩუნება,
  • დაკისრებული მოვალეობის პატიოსნად შესრულება.

Yorumlar kapatıldı.